U bent hier: Disclaimer

Disclaimer

Deze website publiceert het manuscript van mr Gerard Berkelmans en Wim de Bakker dat in de laatste halve eeuw tot stand is gekomen.

De gegevens zijn verzameld uit de archieven van Oisterwijk, nu in bewaring bij het Regionaal Archief Tilburg, het Bossche protocol, nu bewaard bij het Stadsarchief van ‘s-Hertogenbosch en alle andere daarvoor in aanmerking komende archieven, vooral het BHIC, dat vroeger als Rijksarchief in Noord-Brabant tijdens het grootste gedeelte van het onderzoek met merendeel van deze archieven herbergde.

Het is het resultaat van een sedert 1950 gevoerd onderzoek door mr Gerard Berkelmans en Wim de Bakker, de eerste is vooral de schrijver, de tweede de ordenaar van de gegevens. De tekst is door Piet Horsten en Annelies Vroomen gedigitaliseerd. De stadsgidsen van De Kleine Meijerij hebben in de winter van 2003 alle huizen gefotografeerd. Oudere afbeeldingen zijn in de loop der jaren verzameld. Aanvullingen blijven van harte welkom.

De afbeeldingen komen uit de eigen collecties van de schrijvers, uit de verzameling van de Gemeente Oisterwijk, bewaard op het Regionaal archief in Tilburg, uit de eigen collectie afbeeldingen van dit archief, van de plaatselijke fotografen: Foto Vlaminckx, Romanesco, Brabant Foto, uit de collecties van Kerkklokje, nu Nieuwsklok en de Klepperman, nu in bewaring bij heemkundekring De Kleine Meijerij, de Stadsgidsen van De Kleine Meijerij.

Stichting De Vrijheid Oisterwijk heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Stichting De Vrijheid Oisterwijk.

Voor privé-gebruik kunnen gedeelten uit deze website worden gekopiëerd of opgeslaan, of worden geciteerd in publicaties met vermelding of een link naar devrijheidoisterwijk.nl. Het gebruik van het geheel blijft voorbehouden aan stichting De Vrijheid Oisterwijk. Gebruik van het geheel of gedeelten voor commercieel gebruik is niet toegestaan.

uit: devrijheidoisterwijk.nl, 26-10-2009