Schriftelijk jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 Stichting De Vrijheid Oisterwijk      1. Jaarvergadering 6 mei 2022 Na de coronaperiode is het bestuur weer bijeengekomen met als agendapunten: stand van zaken huidige en toekomstige financiële situatie, ontwikkelingen van de nieuwe website en...