Financieel jaarverslag 2023

Stichting De Vrijheid Oisterwijk Balans 31-dec-23 31-dec-22 Activa Rabobank 10.075,39 8.403,51 Passiva Eigen Vermogen 1-1 8. 403,51 3.968,21 resultaat lopend jaar 1.671,88 4.435,30 Eigen Vermogen 31-12 10.075,39 8.403,51 Staat van Baten en lasten 31-dec-23 31-dec-22...

Schriftelijk jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 Stichting De Vrijheid Oisterwijk      1. Jaarvergadering 6 mei 2022 Na de coronaperiode is het bestuur weer bijeengekomen met als agendapunten: stand van zaken huidige en toekomstige financiële situatie, ontwikkelingen van de nieuwe website en...

Financieel jaarverslag 2022

  financieel jaarverslag 2022 Stichting De Vrijheid Oisterwijk Balans Activa 31-dec-22 31-dec-21 Rabobank 8.403,51 3.968,21 Passiva Eigen Vermogen  1-1 3968.51 5.334,67 resultaat lopend jaar 4.435,30 -1.366,46 Eigen Vermogen 31-12 8.403,51 3.968,21 Staat van...

Financieel jaarverslag 2021

Stichting De Vrijheid Oisterwijk Balans 31-dec-21 31-dec-20 Activa Rabobank 3968,21 5334,67 Passiva Eigen Vermogen 1-1 5334,67 981,87 resultaat lopend jaar -1366,46 4352,80 Eigen Vermogen 31-12 3968,21 5334,67 Staat van Baten en lasten 31-dec-21 31-dec-20 Baten Giften...

Financieel jaarverslag 2020

Stichting De Vrijheid Oisterwijk Balans Activa 31-dec-20 31-dec-19 Rabobank 5.334,67 981,87 Passiva Eigen Vermogen  1-1 981,87 583,97 resultaat lopend jaar 4.352,80 397,90 Eigen Vermogen 31-12 5.334,67 981,87 Staat van Baten en lasten 31-dec-20 31-dec-19 Baten Giften...