Transcriptie van akte 1212 uit Algemeen Rijksarchief Brussel

Transcriptie van de akte van 25 februari 1212 inhoudende een overeenkomst tussen hertog Hendrik I en Godfried, heer van Breda, waarin voor de eerste maal Oisterwijk genoemd wordt in het Latijn en vertaald in het Nederlands. afbeelding a. afschrift uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel (latijn)