Keurboek van de Vrijheid Oisterwijk

Transcriptie van het cuerboeck der vryheyt van Oisterwyck, gemaeckt in den jare 1509. Een keurboeken zijn Stadsrechtboeken en lokale of regionale “verordeningen”.