Search
Close this search box.

Keurboek van de Vrijheid Oisterwijk

Transcriptie van het cuerboeck der vryheyt van Oisterwyck, gemaeckt in den jare 1509. Een keurboeken zijn Stadsrechtboeken en lokale of regionale “verordeningen”.