Den arme gegeven. Oudste registers van de Tafel van de H. Geest van Oisterwijk

Transcripties van de oude registers uit het cartularium van de Tafel van de H. Geest van Oisterwijk. Transcriberen is het omzetting van tekst met een ander schriftsysteem (in dit geval Middelnederlands handschriftschrift) naar het eigen schrift. Een cartularium is een register van akten, aangelegd door of vanwege degene, die deze akten als bewijsstukken voor zijn rechten of gedenkstukken van zijn geschiedenis beschouwde.