Den arme gegeven. Oudste registers van de Tafel van de H. Geest van Oisterwijk

Transcripties van de oude registers uit het cartularium van de Tafel van de H. Geest van Oisterwijk. Transcriberen is het omzetting van tekst met een ander schriftsysteem (in dit geval Middelnederlands handschriftschrift) naar het eigen schrift. Een cartularium is een register van akten, aangelegd door of vanwege degene, die deze akten als bewijsstukken voor zijn […]

Het platteland van Noord-Brabant in de middeleeuwen.

DE STICHTING VAN DE NIEUWE STAD OlSTERWIJK DOOR HERTOG HENDRIK I. Oorspronkelijke titel: Les Campagnes du Brabant Septentrional au Moyen Age. La fondation de la ville neuve d’Oisterwijk par le Duc Henri Ier. Uitgave van het Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, Publicatie nr. 36. Leuven 1974. Vertaald in het Nederlands door Jan van Boxtel, Berkel-Enschot, […]

Oisterwijk meer dan 800 jaar

Oisterwijk – een geschiedenis van meer dan 800 jaar. Oisterwijkse Historische Reeks deel 5  Uitgegeven door Stichting Het Kwartier va Oisterwijk 2012 Auteurs: Jan Franken, Ad van Oord en Wim de Bakker

Keurboek van de Vrijheid Oisterwijk

Transcriptie van het cuerboeck der vryheyt van Oisterwyck, gemaeckt in den jare 1509. Een keurboeken zijn Stadsrechtboeken en lokale of regionale “verordeningen”.

Kroniek van Oisterwijk 1566-1609

“Kroniek van Van Hoevel”. Plaatsbeschrijving van Oisterwijk met kroniek van de jaren 1566-1609. Oisterwyck, 1 augustus 1609. Van beeldenstorm tot het 12 jarig bestand.      Archiefnr. NL-TbRAT-845 inventarisnummer 49, Inventaris van het Archief van het Dorpsbestuur van Oisterwijk, (1230) 1390 -1814. Afschrift van een geschreven document, berustend in het gemeentearchief van Oisterwijk, groot 13 […]

Oud Oisterwijk 1320-1648

Geschiedenis van Oisterwijk van 1320 tot 1648. Door Huijbers, Nicolaas Antonius Josephus (Anton), 27 februari 1874 – 22 juli 1935 te Gent. Van 1903 tot 1920 kapelaan van Oisterwijk.

Vidimus van 20 december 1555 met aangehaalde privileges van Oisterwijk

Vidimus uit 1555 van Philips II waarin de privileges van Oisterwijk aangehaald worden, bewaard in het Regionaal Archief te Tilburg. Vidimus betekent letterlijk `wij hebben gezien` in het latijn. Het is een speciale gewaarmerkte akte die bevestigd een authentiek afschrift van een oudere akte gezien te hebben. Bestaat uit drie afbeeldingen: achterzijde met aktetitel, akte […]

Transcriptie van akte 1212 uit Algemeen Rijksarchief Brussel

Transcriptie van de akte van 25 februari 1212 inhoudende een overeenkomst tussen hertog Hendrik I en Godfried, heer van Breda, waarin voor de eerste maal Oisterwijk genoemd wordt in het Latijn en vertaald in het Nederlands. afbeelding a. afschrift uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel (latijn)

Akte uit 1212 uit het Algemeen Rijksarchief Brussel met 1e vernoeming van Oisterwijk

Akte van 25 februari 1212 inhoudende een overeenkomst tussen hertog Hendrik I en Godfried, heer van Breda, waarin voor de eerste maal Oisterwijk genoemd wordt in het Latijn en vertaald in het Nederlands. afbeelding a. afschrift uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel (latijn) afbeelding b. afschrift uit het Nationaal Archief in Den Haag (landstaal).

Anderhalve eeuw Oisterwijk

I. NAZATEN,  staat van gehuwde inwoners van Oisterwijk omstreeks 1968, afstammend van inwoners rond 1800 II. STAMOUDERS, families zijn uitvoerig beschreven en opgenomen onder Families anderhalve eeuw Oisterwijk III. OISTERWIJK ROND 1824, Bevolkingsregisters 309; rondgang door het dorp 309; omvang en herkomst van de bevolking 311; huisvesting van de bevolking 313; de verhuurders 314; de […]