Schouten

Voor de Franse Tijd was de landsheer niet vertegenwoordigd door een burgemeester, maar door de schout. In Oisterwijk was deze tevens kwartierschout van het kwartier van Oisterwijk, het westelijk vierde deel van de Meierij van ‘s-Hertogenbosch. Zijn chefs waren de Bossche hoog- en laagschout.