Notarissen

Alle eeuwen door heeft Oisterwijk notarissen gehad. De werkzaamheden zijn wel sedert de Franse Tijd grondig veranderd. Terwijl daarvoor enkel verklaringen op schrift gesteld werden, is daarna de functie uitgebreid met allerlei rechtshandelingen die vastlegging behoeven. Dat geschiedde tot dan toe door de schepenen.