Gezworenen, Borgemeesters

De plaatselijke financiële huishouding was in handen van de borgemeesters. Zij zorgden voor de belastinginning (beden, verpondingen, personele omslagen) en de betaling zowel aan de hogere overheden als van de plaatselijk gemaakte kosten.