Schriftelijk jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 Stichting De Vrijheid Oisterwijk      1. Jaarvergadering 6 mei 2022 Na de coronaperiode is het bestuur weer bijeengekomen met als agendapunten: stand van zaken huidige en toekomstige financiële situatie, ontwikkelingen van de nieuwe website en voortgang van te bewerken bestanden voor het uploaden naar de website.      2.  Nieuwe website in […]

Financieel jaarverslag 2022

  financieel jaarverslag 2022 Stichting De Vrijheid Oisterwijk Balans Activa 31-dec-22 31-dec-21 Rabobank 8.403,51 3.968,21 Passiva Eigen Vermogen  1-1 3968.51 5.334,67 resultaat lopend jaar 4.435,30 -1.366,46 Eigen Vermogen 31-12 8.403,51 3.968,21 Staat van Baten en lasten 31-dec-22 31-dec-21 Baten Giften 8.700,00 3.978,00 Totaal baten 8.700,00 3.978,00 Lasten Vrijwilligersvergoeding 1.900,00 1.800,00 Bankkosten 186,70 180,66 Kosten website […]

Nieuwe website 2022 met toegevoegde bestanden

28 augustus 2022 Nieuwe website Eindelijk is het dan zover. Na een lange periode van oriënteren en bouwen is sinds enige tijd onze nieuwe website in de lucht. De oude voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en zijn nu beter dan voorheen onze historische gegevens via alle moderne digitale apparaten weer beter […]

Financieel jaarverslag 2021

Stichting De Vrijheid Oisterwijk Balans 31-dec-21 31-dec-20 Activa Rabobank 3968,21 5334,67 Passiva Eigen Vermogen 1-1 5334,67 981,87 resultaat lopend jaar -1366,46 4352,80 Eigen Vermogen 31-12 3968,21 5334,67 Staat van Baten en lasten 31-dec-21 31-dec-20 Baten Giften 2178,00 6700,00 Totaal baten 2178,00 6700,00 Lasten Vrijwilligersvergoeding 0,00 1700,00 Bankkosten 180,66 175,30 Kosten  website 3363,80 471,90 Totaal lasten […]